GÜNEŞ TARLALARI
Güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisidir. Güneş ışınımını toplayan güneş hücrelerinden oluşan güneş panelleri ile ışınlar elektrik akımına dönüştürülür. Güneş tarlaları olarak adlandırılan, büyük ölçeli güneş enerjisi santrallerinde 1 MW elektrik üretimi için yaklaşık 20.000 m2 araziye ihtiyaç duyulmaktadır.

Arazi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Arazi eğimi (eğim; yağışın 640 mm'nin altında olduğu yerlerde %8'den, 640 mm veya üzerinde olduğu yerlerde ise %12'den fazla olmalıdır.)
- Toprak derinliği ( toprak derinliği 50 cm'den az olmalıdır.)
- Arazinin doğusunda, güneyinde ve batısında güneşi engelleyecek tarzda yükseltilerin, yapıların, ağaçların olmamasına dikkat edilmelidir.
- Güneye eğimli veya düz ve engebesiz olmalıdır.
- Zemini kaya veya balçık yoğunluklu olmamalıdır.
- Bölgenin güneş enerji potansiyeli uygun olmalıdır.
- Sel, çığ, taşkın gibi doğal afetlerden etkilenmeyecek bir bölgede bulunmalıdır.
- Uygun bir dağıtım hattına veya merkezine yakın olmalıdır.
- Mevzi imarının yapılabilmesi için kadastro yolu olmalıdır.
- Araziye ulaşım kolay olmalıdır.
- Arazi yakınlarında özellikle tozlanmaya sebep olacak yapılar olmamalıdır.
- Panel temizliği için ihtiyaç duyulacak kadar suyun rahatlıkla temin edilebilecek yerde olması tercih edilmelidir.
KURUMSAL Hakkımızda Referanslar
İLETİŞİM Telefon
0532 173 71 14
0532 520 01 26

E-Posta
info@pisolar.com.tr
Pi Solar / Güneş Burada
Mega Tasarım © 2018