ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ Varoluşumuzun temel yapıtaşı olan güneş, dünyada ve ülkemizde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları arasında önem arz etmekte ve ihtiyacımız olan enerjiyi büyük ölçüde karşılayabilecek potansiyele sahip olmaktadır. Fotovoltaik (PhotoVoltaic -PV) nedir? Güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisidir. Güneş ışınımını toplayan güneş hücrelerinden oluşan güneş panelleri ile ışınlar elektrik akımına dönüştürülür. Avantajları Temiz, çevreye ve canlılara zararsız, atık içermeyen enerjidir. CO2 artışına bağlı olarak sera gazı etkisi ve küresel ısınmaya neden olmaz. Yerli, yenilenebilir ve çevre dostudur. Fotovoltaik sistemlerin ömürleri 25 yıl ve üstüdür. Mevcut yapıların kendi elektriğini üretmesine olanak sağlar. Gereken enerji her yerde, her bölgede ve her mevsimde bulunabilir. İşletme ve bakım maliyetleri diğer sistemlere göre yok denecek kadar azdır. Pratik, kolay ve kısa sürede kurulum imkanı mevcuttur. Teknoloji, yerli ve yan sanayi ile istihdam oluşur. Mevcut enerji altyapısını destekler, inşaat sektörü ile sinerji sağlar. İhtiyaç duyan birey, kurum ve kuruluşlara elektrik üretimi imkanı sağlar. Modülerdir, taşınabilir. İhtiyaç halinde sisteme ilaveler yapılabilir. Elektriğinin üretildiği yerde tüketim imkanı sağlar. Dağınık elektrik üretimi ve tüketimi sayesinde trafo merkezine yüklenilmez. Son kullanıcıların yakınına kuruldukları için iletim ve dağıtım cihaz gereksinimi azalır ve yerel elektrik hizmetinin güvenilirliği artar. Elektrikte kaçak ve enerji iletim kayıpları en aza indirilir. Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Güneş tarlaları olarak adlandırılan, büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinde 1 MW elektrik üretimi için yaklaşık 20.000 m2 araziye ihtiyaç duyulmaktadır. Arazi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Arazi eğimi (eğim; yağışın 640 mm’nin altında olduğu yerlerde %8’den, 640 mm veya üzerinde olduğu yerlerde ise %12’den fazla olmalıdır.) - Toprak derinliği ( toprak derinliği 50 cm’den az olmalıdır.) - Arazinin doğusunda, güneyinde ve batısında güneşi engelleyecek tarzda yükseltilerin, yapıların, ağaçların olmamasına dikkat edilmelidir. - Güneye eğimli veya düz ve engebesiz olmalıdır. - Zemini kaya veya balçık yoğunluklu olmamalıdır. - Bölgenin güneş enerji potansiyeli uygun olmalıdır. - Sel, çığ, taşkın gibi doğal afetlerden etkilenmeyecek bir bölgede bulunmalıdır. - Uygun bir dağıtım hattına veya merkezine yakın olmalıdır. - Mevzi imarının yapılabilmesi için kadastro yolu olmalıdır. - Araziye ulaşım kolay olmalıdır. - Arazi yakınlarında özellikle tozlanmaya sebep olacak yapılar olmamalıdır. - Panel temizliği için ihtiyaç duyulacak kadar suyun rahatlıkla temin edilebilecek yerde olması tercih edilmelidir. Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri Sanayi ve Ticarethane Çatıları Sanayi ve ticarethane işletmelerinde enerji birim fiyatlarının yüksek oluşu ve enerji maliyetlerinin sürekli artışı işletme maliyetlerinde dezavantaj oluşturmaktadır. Bu gibi işletmelerde güneş enerjisinden kendi elektriğini üreterek işletmenin enerji ihtiyacı karşılanabilir ve uzun vadede oluşacak enerji zamlarından etkilenmeden işletme giderleri düşürülebilmektedir. İşletmelerin mevcut kullanılabilir çatıları üzerinde şebekeye bağlı olarak kurulacak Çatı GES’ler ile tüketilmeyen enerji miktarı şebeke işletmecisi şirkete mevcut tarife birim fiyatı üzerinden satılabilmektedir. Bu sayede işletmede tüketimin az olduğu dönemlerde üretilen enerjiden gelir elde etme imkanı doğmaktadır. Çatı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Çatı uygun eğimli olmalıdır. - Çatı sağlam (statik ve dinamik yüke mukavemetli) olmalıdır. - Çatının etrafında gölgeye neden olacak, güneşi engelleyecek unsurlar bulunmamalıdır. - Çatının güney cephelerinin kullanılması öncelikle tercih edilmelidir. - Çatının etrafında toz emisyonuna neden olan tesisler olmamasına dikkat edilmelidir. Konut Çatıları Günlük hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan enerji, şüphesiz ki ev ekonomimiz içerisinde de büyük paydaya sahip olmaktadır. Teknolojik ürünlerin hayatımızda giderek daha fazla yer alması ve sürekli artan enerji birim fiyatları konutlarda enerji giderlerinin daha fazla artmasına yol açmaktadır. Konut çatıları üzerinde kurulacak Güneş Enerjisi Santralleri ile ihtiyaç duyduğumuz enerji üretilebilmekte ve tüketim fazlası enerji bağlı olunan dağıtım şirketine satılabilmektedir. Bu sistemler, tasarruf sağlamasının yanı sıra size çevre dostu bir görünüm kazandırmaktadır. Tarım, Hayvancılık Tesisleri ve Soğuk Hava Deposu Çatıları Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrallerinin bir diğer yaygın kullanım alanı ise besihaneler, tarımsal üretim tesisleri ve soğuk hava depolarıdır. Bu işletmelerde ısıtma, soğutma, süt sağımı, meyve sebze işleme, pamuk işleme gibi işlemler esnasında yoğun enerji sarfiyatı olmakta; enerji kalemi bu işletmelerin maliyetlerinde yüksek paydaya sahip olmaktadır. Tarım ve hayvancılık işletmeleri çatılarında kurulan güneş enerjisi santralleri ile işletmenin enerji ihtiyacı karşılanabilir ve uzun vadede oluşacak enerji zamlarından etkilenmeden işletme giderleri düşürülebilmektedir. İşletmelerin mevcut kullanılabilir çatıları üzerinde şebekeye bağlı olarak kurulacak Çatı GES’ler ile tüketilmeyen enerji miktarı şebeke işletmecisi şirkete mevcut tarife birim fiyatı üzerinden satılabilmektedir. Bu sayede işletmede tüketimin az olduğu dönemlerde üretilen enerjiden gelir elde etme imkanı doğmaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyeti gösteren tesislerde gerçekleştirilecek enerji yatırımları için Tarım Bakanlığı ve TKDK tarafından açılan IPARD projeleri gibi desteklere başvurularak alınacak hibeler ile yatırımların geri dönüş süresi kısalmakta ve temiz enerji kullanımı ile gerek çevresel gerekse ekonomik anlamda yatırımcıya ve ülkemize büyük katkılar sağlanmaktadır. Güneş Enerjili Sulama Sistemleri Tarımsal faaliyetlerde su her şeydir. Ürünü besleyen suyu pompa ile çıkarmak ve tarlayı sulamak ise oldukça büyük enerji maliyeti yaratmaktadır. Çiftçi, ürününü sulamak için gerekli enerjiyi sağlamak adına elektrik şebekesi kurulumuna yüklü paralar harcamakta ve sonrasında ise yüksek elektrik faturaları ödemektedir; ya da bunun yerine fosil yakıt kullanarak jeneratör çalıştırmakta ve maliyetlerini sürekli olarak arttırmaktadır. Tarım sulama için Güneş Enerjisi Sistemleri, elektrik şebekesinin olmadığı veya şebekeye uzak bölgelerde, sulama ve kullanma suyu çıkarma amaçlı pompa çalıştırmasına ihtiyaç duyduğu anlarda oldukça önem kazanmaktadır. Çiftçi, güneş panelleri ile ürettiği elektrik sayesinde pompayı çalıştıracak ve ihtiyaç duyduğu suyu hiçbir ücret ödemeden çıkartabilecektir. Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi kullanımı, çiftçiler için özel hazırlanan sıfır faizli krediler, hibe destekleri ve teşvikler ile çiftçilerimize oldukça cazip bir fırsat yaratmaktadır. Güneş Enerjili Sulama Sistemlerinin Faydaları - Şebekeden bağımsız çalışırlar. - İşletme ve bakım maliyetleri azdır. - Elektriksel kayıpları oldukça düşüktür. - Sistem kurulumu için abonelik başvurusunda bulunulmaz. - Uzun ömürlüdür. - Montajı kolay ve pratiktir. - Çevre dostudur. - Sistemin kurulumu için tarımsal kredi desteklerinden faydalanılabilir. - Yaz ve kış aylarında çalışacak sistemler için güneş panelleri rüzgar türbinleri ile desteklenebilir. Hibrid Enerji Sistemleri Fotovoltaik güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin birlikte kullanıldığı sistemlerdir. Güneş panellerinin ve küçük rüzgar türbinlerinin verimli çalışma saatleri mevsimsel olarak değişmektedir. Güneş ışınlarının en kuvvetli ve parlak olduğu yaz dönemlerinde rüzgar hızı düşük, güneşin daha az var olduğu kış aylarında ise rüzgar hızı daha yüksektir. Hibrid sistemlerde üretim, güneşin yetersiz kaldığı durumlarda rüzgar, rüzgarın yetersiz kaldığı durumlarda güneş tarafından sağlanarak enerji üretiminin devamlılığı sağlanır. Elektrik şebekesinin olmadığı veya şebekeden elektrik almak istemediğimiz özellikle dağ evleri, tarımsal alanlar, bahçe evleri ve hobi bahçeleri gibi iş ve yaşam alanlarımızın elektrik ihtiyacını kesintisiz ve ücretsiz sağlamak için ideal sistemlerdir. Uyarı ve Aydınlatma Sistemleri Şebekeden uzak veya şebekenin olmadığı alanlarda kurulan uyarı levhaları, sokak lambaları, totemler gibi aydınlatma sistemlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. GÜNEŞTEN ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET Sanayi, ticarethane, mesken abonelikleri kendi çatılarına kurdukları GES’ler (Güneş Enerjisi Santralleri) ile tükettikleri elektrik enerjisini üretebiliyor ve tüketim fazlası elektrik enerjisini ise dağıtım şirketlerine satabiliyor. Kişi ve kurumlar, 12.05.2019 Tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” ile birlikte üretim ve tüketim noktası aynı olmak şartıyla, mevcut bağlantı gücünü aşmamak üzere, 5 MW güce kadar güneş santrali kurulabilecek. Bu tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi ise EPDK tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden ücretlendirilecektir. Bu şekilde kendi çatımızdan ürettiğimiz elektrik enerjisi ile hem tüketimlerimizi sıfırlayacak hem de tüketimden artan enerjiyi dağıtım şirketine satarak gelir elde edilecektir. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ DANIŞMANLIK 1- Uygun Alan Tespiti Güneş Enerji Santrali yatırımınızın yüksek verimlilik , maksimum performans ile faaliyette olması için birçok kriterde değerlendirme yaparak projenizin en uygun alanda kurulmasını sağlar. 2- Tasarım ve Fizibilite Çalışmaları Güneş Enerji Santrali projenizin aylık bazda, yıllık enerji üretim değerlerini hesaplayarak; yatırımınızın amortisman süresini en aza indirmek için kullanılacak ekipman ve uygulanacak işçilik konusunda sisteminizi tasarımını gerçekleştirir. 3- Detaylı Teknik Şartname Hazırlanması Güneş Enerji Santrali yatırımınızın kurulum aşamasında tüm teknik detayları belirleyerek, birçok firmadan teklif almanıza yardımcı olur ve pazar araştırması yapmanızı sağlar. 4- Tesisin Tüm Projelerinin Hazırlanması Güneş Enerji Santralinize ait tüm Elektrik ve Statik projeleri hazırlayarak yetkili kamu kurumlarına onaylatır. 5- Tüm Kamu Kurum Başvuru ve İzinlerin Alınması Güneş Enerji Santraliniz için belediye, yerel enerji dağıtım şirketi, TEDAŞ , EPDK, Enerji Bakanlığı vb. tüm resmi kurum başvuruları ve gerekli izinlerin alınması konusunda yatırımcılarına en iyi şekilde hizmet verir. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ DENETMENLİK HİZMETLERİ 1- Kullanılan Tüm Ürünlerin Muayene ve Sertifikasyon Denetimi Güneş Enerji Santrali projeniz için sahaya gelen tüm ürünleri, montajı yapılmadan önce yeterlilik belgeleri ile birlikte test ve muayenelerini yaparak denetler. 2- Tasarım Doğruluğu Güneş Enerji Santralinizin kurulum aşamasında hazırlanan projeleri, kullanılacak ürünleri ve uygulanacak işçiliği ; lokasyon, saha durumu, tüketim ve üretim verileri gibi bilgiler ile kıyaslayarak yüksek verim - maksimum performans ile faaliyette oalcak şekilde değerlendirir. Gerekli yerlerde müdahale eder. 3- Saha – Proje Uygunluğu Güneş Enerji Santralinizin resmi kurumlar tarafından onaylanan elektrik ve statik projelere uygun şekilde kurulumun gerçekleştirildiğini denetler. 4- Kurulu Güç ve Üretim Testleri Güneş Enerji Santralinizin kurulumu tamamlandığında üretim verilerinin doğruluğunu, yapılan fizibilite çalışmaları ile uyumluluğunu denetler. 5- Elektrik ve Mekanik Montaj Denetimleri Güneş Enerji Santralinizin elektrik ve mekanik montajı işlemlerinin ; performas, estetik , can ve mal güvenliği açısından gerekli teknik mevzuatlara göre uygunluğunu denetler. 6- Termografik Muayene Güneş Enerji Santralinizin montajı tamamlanıp devreye alındıktan sonra özellikle de PV modullerde montaj esnasında herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğini denetle GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İŞLETME - BAKIM HİZMETLERİ 1- Periyodik Olarak Yapılacak Bakım Faaliyetleri Güneş Enerji Santralinizin yüksek verim ve maksimum performans ile çalışması için , tesiste müdahaleye açık tüm ekipmanların gerekli bakım ve temizliğini mevsim geçişlerinde ve ani sıcaklık değişimlerinde periyodik olarak yerine getirir. 2- Tesisin Sürekli Uzaktan Takip Edilmesi Güneş Enerji Santralinizi aktif olduğu her an ( gün ışığı boyunca ) sürekli olarak gözetim altında tutar. Maksimum üretime engel herhangi bir durumda en kısa sürede müdahale eder. Çevresel etkilerden veya ürün yapısından kaynaklı her arızayı kısa zaman içerisinde giderir. 3- Üretim Raporlarının Kontrolü ve Doğrulanması Güneş Enerji Santalinize ait üretim raporlarını farklı parametrelerden kontrol eder. Herhangi olumsuz bir durumda gerekli işlemleri kısa zaman içerisinde yerine getirir. 4- Üretilen ve Tüketilen Enerjinin Sürekli Kontrol Altında Tutulması Güneş Enerji Santralinizin üretim ve tüketim değerlerinin sürekli kontrol altında tutularak, herhangi bir cezai işleme maruz kalmaması için kompanzasyon işlemlerini gerçekleştirir.


KURUMSAL Hakkımızda Referanslar
İLETİŞİM Telefonlar
Denizli Ofis:
0532 173 71 14
İzmir Ofis:
0553 216 51 85
E-Posta
[email protected]
PiSolar / Güneş Burada
Mega Tasarım © 2018