KURUMSAL
PiSolar Güneş Burada, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve perakende elektrik satış sektörlerinde deneyimli İnerji İnşaat & Enerji ile Pamukkale Enerji şirketlerinin ortak iştirakidir.

Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılığın varlığı, maliyetli oluşu ve çevresel etkiler nedeniyle; ülkeler için güvenli, yeterli miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal hayatın temel problemleri arasında yerini almaktadır. Ekonomik ve çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sürdürülebilir bir dünya için vazgeçilmezdir.

Varoluşumuzun temel yapıtaşı olan güneş, dünyada ve ülkemizde kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının arasında önem arz etmektedir ve ihtiyacımız olan enerjiyi büyük ölçüde karşılayabilecek potansiyele sahiptir. PiSolar olarak, güneşte var olan potansiyeli en verimli şekilde enerjiye dönüştürerek enerji maliyetlerini ve dışa bağımlılığı azaltmayı ve böylece ucuz, temiz ve çevre dostu enerjiyi ülkemizin kullanımına sunmayı hedef edinmekteyiz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek enerjinin ülke ekonomisine kazandırılması amacı ile 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik yayımlanmış ve bu yönetmelik ile elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.
KURUMSAL Hakkımızda Referanslar
İLETİŞİM Telefon
0532 173 71 14
0532 520 01 26

E-Posta
info@pisolar.com.tr
Pi Solar / Güneş Burada
Mega Tasarım © 2018